Saturday, May 14, 2005

ŽIRI ZA ODABIR NOVIH KONCEPCIJA ZIDNIH NOVINA 2013.

Članovi žirija: Barbara Blasin, Ivana Hanaček, Bojan Mucko i Jelena Zlatar.

BARBARA BLASINIVANA HANAČEK
Bojan Mucko apsolvent je diplomskog studija Etnologije i kulturne antropologije te Filozofije na Filozofskom fakultetu te student Novih medija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Naročit interes pokazuje za metodološka preklapanja humanističkih disciplina i suvremenih umjetničkih praksi te za interdisciplinarna istraživanja na tragu urbane antropologije.

Do sad je surađivao s Udrugom za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja, Etnografskim muzejom Zagreb, Etnografskim muzejom Istre, Bacačima sjenki. Uz samostalne izložbe (Galerija VN, Modulor), sudjelovao je i na grupnim (Galeija SC, Jogurt, Karas).


JELENA ZLATAR
Jelena Zlatar rođena je 24. rujna 1982. godine u Zagrebu. Jezičnu XVI (Križanićevu) gimnaziju u Zagrebu završila je 2000. godine nakon čega upisuje dvopredmetni studij sociologije i filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je 2006. godine i od tad je zaposlena u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Bavi se sociologijom sela, grada i prostora. Doktorirala je 2012. godine s disertacijom pod naslovom Utjecaj društvenih aktera na urbane transformacije i obnovu Zagreba nakon 2000. godine. Njezina knjiga pod naslovom Urbane transformacije Zagreba u tranziciji je u tisku (Plejada, 2013.).No comments: