ABOUT THE WALL DISPLAYS/ O PROJEKTU ZIDNE NOVINE

Description of the Project Wall Displays (WD) ZAGREB PARAFERNALIE:
The Wall Displays project began in 2006 as a direct communication channel of the long-term urban research project “Re-collecting Cities/Re-collecting Time” that was focused on juxtapositions of urban narratives in XX century, originally concentrated on Zagreb, but later encompassing other cities in the region and EU.
The intention of the RC/RT project was to re-think and preserve tangible and intangible urban heritage in EU.
From 2010 on, WD have outgrown into a separate and complex project on urban hyper-textuality.
The Wall Displays editions are now exposed in 8 wall displays of the ex-cinema venue of Croatian Cinematheque located in downtown Zagreb.
Each year the jury of experts selects up to 5 editions (eight contentwise connected and designed art works for 8 displays) created/proposed by numerous authors and authors' teams from all over the world.
Proposed/selected projects/editions can be both research processes or the results of already finished research process and elaborated art concepts.

WD are a visible part of Shadow Casters constant research and reflection on the city, public and private space, urbanity, co-existence and identity.

Concept and coordination: Boris Bakal
Editorial board (2013-ongoing): Boris Bakal, Mare Šuljak, Sandra Uskoković
Chief editors: Boris Bakal (2006-2011), Bojan Mucko (2011-2013)
Editors, authors and collaborators of the previous editions of WD: Barbara Blasin, Boris Bakal, Maja Blažek, Nikolina Butorac, Roko Crnić, Nikolas Defteros, Darko Fritz, Josip Horvat, Ana Janjatović Zorica, Maja Genc Kalogera, Mihael Giba, Igor Grubić, Srećko Horvat, Miran Jurić, Dalibor Kiseljak, Iva Kovač, Igor Kuduz, Maria Kyriakou, Sonja Leboš, Bojan Mucko, Goran Novaković, Neven Petrović, Katarina Pejović, Tea Plepelić, Srećko Pulig, Željko Serdarević, Nives Sertić, Marita Stanić, Emma Szabo, Mare Šuljak, Vesna Vuković, Vanja Žanko, Milan Žerjav.


* * * * *
UVOD/INTRODUCTION/

O projektu Zidne Novine (ZN) - ZAGREB PARAFERNALIJE:
Zidne  Novine započete su 2006. u 7 izloga/kaslića nekadašnje Hrvatske Kinoteke kao neposredni komunikacijski kanal - prozor nevidljivog dijela istraživačkog umjetničkog urbanog projekta “Bilježenje grada/Bilježenje vremena”.
Namjera projekta BG/BV bila je da nanovo promisli materijalnu i ne materijalnu urbanu baštinu te iznađe načine njezinog čuvanja i upotrebe.
Od 2010. prerasle su u samostalni intermedijalni projekt istraživanja urbanog hiperteksta -  ZAGREB PARAFERNALIJE.
Edicije Zidnih Novina izlažu se u 8 ormarića/kaslića za program/plakate nekadašnje Hrvatske Kinoteke koji se uglavnom nalaze u širem centru grada Zagreba.
Svake godine žiri stručnjaka izabire do 5 edicija (sadržajno povezanih i oblikovanih umjetničkih radova za tih 8 kaslića-ormarića) ili prijedloga edicija umjetnika i umjetničkih timova iz cijelog svijeta.
Predloženi/izabrani radovi mogu biti dio istraživačkog procesa ili rezultat već završenog istraživačkog procesa i osmišljenog umjetničkog koncepta.
Zidne Novine vidljivi su dio kontinuiranog istraživanja Bacača Sjenki o promišljanju grada, javnom i privatnom prostoru, urbanitetu, suživotu i identitetu.

Koncept i kordinacija projekta: Boris Bakal
Uredništvo (2013- ): Boris Bakal, Mare Šuljak, Sandra Uskoković
Glavni urednici: Boris Bakal (2006.-2011), Bojan Mucko (2011.-2013.)
Urednici, autori i suradnici prijašnjih edicija ZN: Barbara Blasin, Boris Bakal, Maja Blažek, Nikolina Butorac, Roko Crnić, Nikolas Defteros, Darko Fritz, Josip Horvat, Ana Janjatović Zorica, Maja Genc Kalogera, Mihael Giba, Igor Grubić, Srećko Horvat, Miran Jurić, Dalibor Kiseljak, Iva Kovač, Igor Kuduz, Maria Kyriakou, Sonja Leboš, Bojan Mucko, Goran Novaković, Neven Petrović, Katarina Pejović, Tea Plepelić, Srećko Pulig, Željko Serdarević, Nives Sertić, Marita Stanić, Emma Szabo, Mare Šuljak, Vesna Vuković, Vanja Žanko, Milan Žerjav.

No comments: