Wednesday, May 29, 2013

OPEN CALL 2013


Shadow Casters open call for the new edition of Wall Displays
(open to visual, new media and performance artists and researchers in Humanities)

ZA HRVATSKU VERZIJU PRITISNITE OVDJE!

Deadline: 10th of June 2013
Contact: bacaci.sjenki@gmail.com

Shadow Casters Wall Displays are equally addressed to random passers but also to the intentional readers: Wall Displays boxes are positioned in 8 location in the public space in the city of Zagreb.

This project is thematically focused on: the ephemerality of the everyday chain of events, micro and macro memory narratives linked to the area around the Wall Display boxes, transformation of the city, the questioning of the politics of remembrance, political acts and media presence in the public space.

Wall Displays are based upon docufictional approach to the listed thematic guidelines and they also develop hyper textual models of reading the city, alternative cartography, construction of the place of remembrance and tactics of constructing collectivity.

Wall Displays edition assumes integral author's concept within which every location out of 8 Wall Displays boxes is treated as a part of substantial whole.

This open call is open to visual and new media artists but also to researchers in Humanities (Ethnology, Sociology, Philosophy, Politology) as well as to interdisciplinary teams (Wall Display communicate equally through text and image). If the accepted proposition is based on the humanistic approach to the research of the city and candidate does not have background in design, the organisers will enable a collaboration with a designer.

This open call is also open to performance artist and the projects that rethink Wall Displays locations as a space for perfomative actions in the public sphere. In this case – Wall Displays edition is presented through the documentation of performed actions in the public space and are produced in collaboration with designer enabled by the organizers.

Application includes:
1. textual explanation of the concept and motivation (up to 1800 signs)
2. proposal sketches in jpg or pdf format
3. CV
4. Portfolio (optional)

Necessary documents (and further questions) should be sent by email until 10th of June 2013 to bacaci.sjenki@gmail.com and the email should be titled "Shadow Casters open call".

Wall Displays size: 100x70 cm

The authors of the selected projects will be contacted by 21th of June 2013. In case some of the selected authors are not based in Zagreb the conversation will be held via Skype.


The production of selected Wall Displays editions will be covered by Shadow Casters and all of the selected authors will be given honorarium.

Realisation plan for the selected edition is arranged individually with the Wall Displays project coordinator.
For authors living outside of Croatia/Zagreb it is possible to organise a preliminary fieldwork research lasting for a week. Organisers will cover accommodation expenses. For authors living outside of Zagreb Shadow Casters will cover part of travel expenses as well. During the period of finalisation of the project and the promotion of the edition, authors are obliged to be in Zagreb.

Wall Displays project coordinator: Bojan Mucko
Initial concept of Wall Displays project: Boris Bakal
Editors, authors and associates of previous Wall Displays editions: Barbara Blasin, Boris Bakal, Maja Blažek, Nikolina Butorac, Nikolas Defteros, Josip Horvat, Ana Janjatović Zorica, Maja Genc Kalogjera, Mihael Giba, Srećko Horvat, Dalibor Kiseljak, Iva Kovač, Maria Kyriakou, Bojan Mucko, Goran Novaković, Neven Petrović, Katarina Pejović, Tea Plepelić, Srećko Pulig, Željko Serdarević, Nives Sertić, Marita Stanić, Mare Šuljak, Vesna Vuković, Vanja Žanko.
OTVORENI POZIV 2013.


Otvoreni natječaj Bacača sjenki za idejna rješenja edicije Zidnih Novina
(za vizualne, novomedijske, performativne umjetnike/ce i humanističke istraživače/ice)


Rok prijave: 10. lipnja 2013. 
Kontakt: bacaci.sjenki@gmail.com


Pozivamo sve zainteresirane vizualne, novomedijske, performativne umjetnike/ce i humanističke istraživače/ice na predlaganje koncepta unutar site-specific projekta urbane memorije Zidne Novine (u ormarićima za kino plakate nekadašnje zagrebačke Kinoteke). 

Zidne Novine Bacača sjenki adresirane su podjednako i slučajnim prolaznicima/cama i namjernim čitateljima/icama: kaslići Zidnih Novina nalaze se na 8 lokacija u zagrebačkom javnom prostoru. Projekt je tematski usmjeren na efemernost događajnosti svakodnevnice, mikro i makro memorijske narative vezane uz područja oko samih kaslića, transformaciju grada, preispitivanje politika sjećanja, političkog djelovanja i medijske prisutnosti u javnom prostoru.

Zidne Novine njeguju dokufikcijski pristup navedenim tematskim smjernicama, razvijaju modele hipertekstualnog iščitavanja grada, alternativnih kartografija, konstrukcije mjesta sjećanja i taktike konstrukcije kolektiviteta.

Jedna edicija Zidnih Novina podrazumijeva krovni autorski koncept unutar kojeg se svaka od 8 lokacija kaslića Zidnih Novina tretira kao dio sadržajne cjeline.

Poziv je otvoren i za vizualne, odnosno novomedijske umjetnice/ke, ali i za istraživače/ice humanističke provenijencije (etnologija, sociologija, filozofija, politologija), odnosno za interdisciplinarne autorske timove s obzirom na to da Zidne Novine komuniciraju podjednako i tekstom i slikom. Ukoliko je prihvaćeni prijedlog baziran na temelju humanističkog pristupa istraživanju grada, a kandidat/kinja nema dizajnerske kompetencije, organizatori će omogućiti suradnju s dizajnerom/icom.
Poziv je otvoren i za performativne umjetnice/ke, odnosno za ona rješenja koja lokacije kaslića Zidnih Novina promišljaju kao prostor performativnih akcija u javnom prostoru. U tom slučaju – edicija Zidnih Novina osmišljava se tragom dokumentacije akcija izvedenih u javnom prostoru u suradnji s dizajnerom/icom koju omogućuju organizatori.

Prijava uključuje:
  1. tekstualno obrazloženje autorske koncepcije i motivacije (do 1800 znakova)
  2. skice idejnog rješenja u jpg ili pdf formatu
  3. životopis
  4. portfolio (opcionalno)
Potrebni dokumenti (kao i dodatne upite) šalju se elektroničkom poštom do 10. lipnja na bacaci_sjenki@gmail.com, a mail je potrebno nasloviti s "natječaj Zidne Novine".

Dimenzije Zidnih Novina: 100x70 cm

Autori/ce odabranih radova kontaktirat ćemo najkasnije do 21. lipnja. Ukoliko osoba nije iz Zagreba i nije u mogućnosti prisustvovati, razgovor ćemo obaviti putem Skypea (internetskog konferencijskog sučelja).


Produkciju odabranih edicija pokrivaju Bacači sjenki, a odabrani/e autori/ce bit će honorirani.

Plan realizacije edicije dogovara se individualno s voditeljem projekta Zidnih Novina.
Za autori/ce koji/e borave van Hrvatske/Zagreba moguće je organizirati preliminarni "pregled terena" u trajanju od tjedan dana, a organizatori će im pokriti troškove smještaja. Autorima/icama iz Hrvatske koji borave van Zagreba, Bacači Sjenki će pokriti dio troškova putovanja. U periodu finalizacije projekta i promocije edicije, autori/ce su obavezni/e biti u Zagrebu.

Voditelj projekta Zidnih Novina: Bojan Mucko  Inicijalni koncept Zidnih Novina: Boris Bakal

Urednici, autori i suradnici prijašnjih edicija ZN: Barbara Blasin, Boris Bakal, Maja Blažek, Nikolina Butorac, Nikolas Defteros, Josip Horvat, Ana Janjatović Zorica, Maja Genc Kalogera, Mihael Giba, Srećko Horvat, Dalibor Kiseljak, Iva Kovač, Maria Kyriakou, Bojan Mucko, Goran Novaković, Neven Petrović, Katarina Pejović, Tea Plepelić, Srećko Pulig, Željko Serdarević, Nives Sertić, Marita Stanić, Mare Šuljak, Vesna Vuković, Vanja Žanko.

Zidne Novine blog

Monday, May 20, 2013

NOVA EDICIJA ZIDNIH NOVINA BACAČA SJENKI

KVARTOVSKI USKLIČNICI - Maje Kalogere

 

Predstavljanje nove edicije Zidnih Novina Bacača sjenki održat će se u utorak, 21.05.2013. u 19 sati u net.kulturnom klubu MaMa.


Autorica edicije KVARTOVSKI USKLIČNICI je arhitektica Maja Kalogjera. Na promociji će prisustvovati  Bojan Mucko, voditelj projekta Zidnih Novina i Sven Sambunjak, nezavisni analitičar svijeta investicijskih plemenitih kovina.

Prošlo ljeto sam se, krajem kolovoza, zapričao s jednim od posljednjih kožara u Maksimirskoj. U socijalizmu se bio odrekao direktorske pozicije ne bi li preuzeo obiteljski obrt. Sve je teklo glatko do sredine devedesetih kad se švercom počelo krčiti put neoliberalnom tržištu... Nabrojao mi je sedmero kolega koji su u posljednje dvije godine svoje radnje uredno obljepili pak papirom pa trajno zatvorili... Usred razgovora u prostor je s ulice uletio susjed i prekinuo nas: „Sad je malo prije neki fakin na tramvajskoj zgrabil zlatnu ogrlicu ženski s vrata i pobegel“ vjerojatno u smjeru prve stanice za otkup zlata. Par godina prije toga, prodavač jedne iličke željezarije jadao mi se koliko mu je promet pao nakon što su „postupičali“ već i ovako ispražnjenu Ilicu – danas izgleda ide samo pekarama. Nedaleko od željezarije sreo sam svog starog profesora. Nadovezao se na prethodni razgovor i pobrojao mi knjižare zatvorene na potezu od Trga do črnomerečkog Okretišta...

Maja Genz Kalogjera mapira i kolažira kompozicijske elemetne zagrebačke entropije – Zidnim Novinama komunicira rezultate kvartovske kartografije „brendirajući“ područja oko kaslića svojim vizualnim uskličnicima, a oni (kao i inače u govoru) često dolaze u duetu s upitnicima.  
     
Zidne Novine (ZN) inicirane su konceptom Borisa Bakala, a propituju hipertekstualnost grada i urbanu percepciju privlačenjem peripatetičkog pogleda. ZN su spin-off projekt višegodišnjeg interdisciplinarnog urbanog projekta Bacača Sjenki «Bilježenje grada Bilježenje vremena» (nadalje BGBV), a nastale su iz potrebe da se istraživanje konteksta nematerijalne kulturne baštine (memorije) i urbanog hiperteksta učini vidljivim u javnom prostoru. U razdoblju od 2006. do danas, ZN su predstavljane predavanjima, multimedijalnim izložbama i akcijama u Puli, Splitu, Zagrebu, Dubrovniku, Genovi, Amsterdamu, Mariboru, Ljubljani, Leidenu, Nikoziji, Pančevu, Beogradu... 

Voditelj projekta Zidnih Novina: Bojan Mucko
Incijalni koncept Zidnih Novina: Boris Bakal                       


Urednici, autori i suradnici prijašnjih edicija ZN: Barbara Blasin, Boris Bakal, Maja Blažek, Nikolina Butorac, Nikolas Defteros, Josip Horvat, Ana Janjatović Zorica,  Mihael Giba, Srećko Horvat, Dalibor Kiseljak, Iva Kovač, Maria Kyriakou, Bojan Mucko, Goran Novaković, Neven Petrović, Katarina Pejović, Tea Plepelić, Srećko Pulig, Željko Serdarević, Nives Sertić, Marita Stanić, Mare Šuljak, Vesna Vuković, Vanja Žanko.