Tuesday, February 28, 2006

ŽIRI ZA ODABIR NOVIH KONCEPCIJA ZIDNIH NOVINA 2014.

ANA JANJATOVIĆ

Ana Janjatović Zorica, diplomirana sociologinja, prevoditeljica i urednica publikacija, koordinatorica World Music Festivala Nebo i Festivala Prvih, voditeljica umjetničke organizacije Studio Artless, te učiteljica kuhanja prirodne prehrane. Autorica je umjetničko-istraživačkih projekata, edicije Ništa teže od gladi: Kako su tvorničke kantine postale banke, kockarnice i trgovine za Zidne novine Bacača Sjenki, 2012. te izložbe Kako Sv. Josip radnik živi u prvomajskom naselju (Galerija Prozori, Knjižnice S.S. Kranjčevića), 2013. Oba projekta usredotočena su na istraživanje socijalističke baštine. Bavi se postavljanjem arhiva multimedijalnog nezavisnog umjetnika Željka Zorice.

IVAN KLISURIĆ

Ivan Klisurić aka Ivan Klis (1978.) samostalni je grafički dizajner, član Hrvatskog dizajnerskog društva (HDD), Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske (ULUPUH) i izvršnog odbora ZGRAF-a 11, međunarodne izložbe grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija. Od 2003. djeluje kao autor brojnih vizualnih identiteta i publikacija, najvećim dijelom iz područja kulture i nezavisne produkcije. Dobitnik je nagrade Hrvatskog dizajnerskog društva 0910 za najbolji dizajn vizualnih komunikacija u profesionalnoj kategoriji (projekt/katalog ‘Tajne Izložbe’). Izlagao je na Magdaleni, Zagrebačkom salonu, Izložbama hrvatskog dizajna 0708, 0910, Licu knjige, ZGRAF-u, Slavonskom biennale-u, London Anti Design Festival-u, Leipzig Book Art International-u, putujućoj izložbi Suvremeni hrvatski dizajn – In a Nutshell i Danu D, međunarodnom festivalu dizajna.

LEO VUKELIĆ

Likovni i multimedijalni umjetnik, scenograf i kazališni producent. Voditelj je Dječijeg kazališta Dubrava, suosnivač neprofitne umjetničke organizacije “Tigar teatar”, član upravnog odbora hrvatskog centra Assitej, član nadzornog odbora UNIMA-e i pokretač manifestacije Noć kazališta u Hrvatskoj.
Bio je član ocjenjivačkog žirija 28. Salona mladih, član organizacijskog odbora 42. Zagrebačkog salona, a kao producent realizirao je više od 17 profesionalnih kazališnih projekata. Bio je finalist nagrade Radoslav Putar a dobitnik je više domaćih i stranih nagrada za svoja likovna, kostimografska i scenografska ostvarenja.
Studirao je u Zagrebu (Elektrotehniku na Višoj školi i Akademiju likovnih umjetnosti) i Düsseldorfu (klasa prof. Magdalene Jetelove), gdje je na Kunstakademie diplomirao Slobodne Umjetnosti, smijer kiparstvo.

MARKO GOLUB

Rođen u Splitu 1978. Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti. Aktivan kao likovni kritičar od početka 2000-ih. Bio je član Redakcije kulturnog programa Radija 101 do 2010., a do danas je objavljivao kritike na Trećem programu Hrvatskog radija te u časopisima kao što su Zarez, Čovjek i prostor, Kontura, Oris i drugima. Urednik je stranice dizajn.hr i voditelj HDD galerije u okviru Hrvatskog dizajnerskog društva od 2011. Član je uredništva arhitektonskog časopisa Oris te scenarist i voditelj kulturne emisije Trikultura na Hrvatskoj televiziji. Član je Studijske sekcije ULUPUH-a i Izvršnog odbora Hrvatske sekcije Međunarodnog udruženja likovnih kritičara – AICA. 2013. za svoj rad nagrađen je Godišnjom nagradom HS AICA-e.

 SANDRA USKOKOVIĆ

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Zagreb - Odsjek za povijest umjetnosti. Radila je kao istraživač i stipendist u  Međunarodnom centru za konzervaciju i restauraciju (ICCROM), Rim (2003) i UNESCO, Pariz (2005-2006). Magistrirala je na George Washington University (2004). Doktorirala je 2010.godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Odsjeku za povijest umjetnosti. Docentica je na Sveučilištu Dubrovnik, Odjel za umjetnost i restauraciju. Svoje interese za likovno i literarno objedinjuje pišući članke i recenzije za niz domaćih i stranih časopisa (Prostor, Zarez, Odjek, i ostali književni i drugi časopisi). Sudionica brojnih međunarodnih stručnih konferencija i simpozija u SAD-u, Aziji i Europi (Chicago, Singapore, Tokio, Ghent, Barcelona, Madrid, Varšava, Moskva, Leipzig i Berlin). Objavila je knjige Moderna arhitektura Dubrovnika kao kulturna baština (Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2009) i Suvremena arhitektura u povijesnom ambijentu, Uvažavanje ili ignoriranje konteksta? (Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2013). 

Monday, February 27, 2006

MEMEBERS OF THE JURY FOR THE CONCEPT OF NEW EDITIONS OF WALL DISPLAYS 2014

ANA JANJATOVIĆ ZORICA

Ana Janjatović-Zorica, sociologist, translator and editor, coordinator of World Music Festival Nebo, Festival of the First and artistic organization Studio Artless and health food cooking teacher. Edition Nothing worst than hunger: transitional transformation of workers canteens into banks, casinos, gambling houses and posh shops, done for Shadow casters project Wall Newspaper in 2012. and exhibition The story of Saint Joseph living in the May day urban settlement in Zagreb 2013. (Windows Gallery, S.S. Kranjčević Library)., both projects dealing with socialist heritage. Currently working on Željko Zorica's Archive.

IVAN KLISURIĆ

Ivan Klisurić aka Ivan Klis (1978), is a freelance graphic designer and a member of Croatian Designers Society (HDD), Croatian Association of Artists of Applied Arts (ULUPUH), and ZGRAF’s 11th executive committee (International exhibition of graphic design and visual communications). Since 2003, he has been active as an author of numerous visual identities and publications mostly in the field of culture and independent productions. In 2010 he was awarded with the Croatian Designers' Society 0910 Award for best design of visual communication in the professional category (project/catalogue ‘Secret Exhibitions’). He has participated in exhibitions at home and abroad (Magdalena, Croatian Design Exhibition 0708, 0910, Face of the Book, Zgraf, Slavonian Biennale, Anti-Design Festival London, International Book Art Leipzig, Contemporary Croatian Design – In a Nutshell, D Day – International design festival).

LEO VUKELIĆ

Leo Vukelić was born in Zagreb in 1972. He studied painting at the Academy of Visual Arts in Zagreb. He also graduated in sculpture from the Kunstakademie Dusseldorf in Germany. Vukelić has exhibited his works within frameworks of numerous joint and solo exhibitions in Split, Zagreb, Dusseldorf, Moscow, Prague, Belgrade, Strasbourg and the village of Šikuti. He has won the award of the 27th edition of the event «Salon mladih» in Zagreb and the prestigious «Radoslav Puntar» Award. Vukelić is also one of the protagonists of the retrospective of Croation video art.

MARKO GOLUB

Born in Split in 1978. Graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb. Active as an art critic since the early 2000s. Member of the editorial staff of the cultural programme of Radio 101 until 2010. His art reviews have been published on the Third Programme of Croatian Radio and in magazines such as Zarez, Čovjek i prostor (Man and Space), Kontura, Oris etc. Editor of the dizajn.hr website and director of the HDD Gallery within the Croatian Designers Association since 2011. Currently he is also a member of the Editorial Board of the architectural magazine Oris and writer and presenter of the cultural TV show Trikultura on Croatian national television. He is a member of the Study section of the Croatian Association of Artists of Applied Arts (ULUPUH) and the Executive Board of AICA Croatia. In 2013 he won the Annual Award of the Croatian section of AICA for his work.

SANDRA USKOKOVIĆ

Sandra Uskoković is an art historian and preservationist. She holds a position of Assistant Professor at the University of Dubrovnik where she currently teaches at the Arts and Restoration Department. In 2004 she graduated (M.A) in Architectural History and Preservation Graduate Program at the George Washington University (USA). During the Fall 2003 she worked as the research fellow at ICCROM (Rome) and UNESCO (Paris) working on WHC Urban Management Guide in historic cities, and the ICOMOS International Survey on preservation of the modern architecture worldwide.
She is an author of two books - Modern Architecture of Dubrovnik as a Cultural Heritage, 2010; and Contemporary Design in Historic Settings, 2013 - and has written and published numerous conference papers and research articles in her home country and abroad. She is an expert member of ICOMOS Scientific Committee on 20th century Heritage. Her primary research interests are: architecture, heritage, modern and contemporary art, urban and cultural theory, performative arts, etc.