Monday, February 6, 2012

Zidne Novine Bacača sjenki – LINEA INTERRUPTA Dalibora Kiseljaka


Predstavljanje nove edicije Zidnih Novina Bacača sjenki održat će se u petak, 14.09.2012. u 18 sati u književnom klubu Booksa. Autor edicije pod nazivom LINEA INTERRUPTA je akademski kipar i fizioterapeut Dalibor Kiseljak, a uz njega, na predstavljanju će govoriti i Bojan Mucko, voditelj projekta te Boris Bakal, autor koncepta Zidnih Novina (nadalje ZN).

Edicija LINEA INTERRUPTA Dalibora Kiseljaka interpretacija je "grafičkog", odnosno funkcionalnog diskontinuiteta zagrebačkih biciklističkih staza kao slučajne estetike urbanog krajolika. Kolažnim pretapanjem makro plana karte Zagreba s mikro planom fotografskih bilješki linijskog diskontinuiteta, distorzira se uobičajena percepcija grada. Točke linijskog diskontinuiteta autor pritom tretira patološki – edicija je nalaz kojim su locirane frakture, hipotrofije, edemi... Nalaz, umjesto lijeka, nudi nove smjernice kretanja gradom, putevima nastalim spajanjem detektiranih točaka diskontinuiteta sa sedam postojećih lokacija oglasnih ormarića i poziva na samostalno otkrivanje grada.

ZN propituju hipertekstualnost grada i urbanu percepciju privlačenjem peripatetičkog pogleda. ZN su spin-off projekt višegodišnjeg interdisciplinarnog urbanog projekta Bacača Sjenki «Bilježenje grada Bilježenje vremena» (nadalje BGBV), a nastale su iz potrebe da se istraživanje konteksta nematerijalne kulturne baštine (memorije) i urbanog hiperteksta učini vidljivim u javnom prostoru. U razdoblju od 2006. do danas, ZN su predstavljane predavanjima, multimedijalnim izložbama i akcijama u Puli, Splitu, Zagrebu, Dubrovniku, Genovi, Amsterdamu, Mariboru, Ljubljani, Leidenu, Nikoziji, Pančevu, Beogradu...


No comments: