Saturday, August 16, 2014

POZIV/NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROJEKATA - ZIDNE NOVINE 2015.

NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROJEKATA 2015

KRAJNJI ROK ZA PREDAJU PRIJEDLOGA: 30. RUJNA 2014.

KONTAKT: bacaci.sjenki@gmail.com
(For English version of the Call click: HERE)


UKRATKO O PROJEKTU ZIDNE NOVINE:  

Zidne  Novine nastale su 2006. godine kao neposredni komunikacijski kanal-prozor nevidljivog dijela istraživačkog umjetničkog urbanog projekta “Bilježenje grada/Bilježenje vremena” s građanima Grada Zagreba: izlaganjem autorskih radova (kuriranjem arhiva projekta BGBV) u 7 zidnih ormarića/ kaslića nekadašnjeg kina Hrvatske Kinoteke, u kojima su nekad stajale najave kino projekcija, plakati filmova, fotografije glumaca, a koji su u međuvremenu, oduzimanjem prostora kina od strane Katoličke crkve, izgubivši svoju funkciju, postali ruglo grada.


Namjera projekta BG/BV je da rekonceptualizira i re-interpretira "zaboravljenu" i marginaliziranu materijalnu i nematerijalnu urbanu baštinu grada Zagreba/Republike Hrvatske, te iznađe načine njezinog očuvanja i održivog korištenja.

Od 2010. godine Zidne novine su prerasle u samostalni intermedijalni projekt istraživanja urbanog hiperteksta -  ZAGREB PARAFERNALIJE.

Svake godine edicije Zidnih Novina se izlažu u 8 zidnih ormarića/kaslića - izvorno namijenjenih za program/plakate nekadašnje Hrvatske Kinoteke -koji su uglavnom smješteni u širem centru grada Zagreba.

Na temelju predloženih radova, žiri stručnjaka izabire do 5 edicija (sadržajno povezanih i oblikovanih umjetničkih radova za 8 zidnih ormarića/ormarića) ili prijedloga edicija umjetnika i umjetničkih timova iz cijelog svijeta.

Predloženi/izabrani radovi mogu biti dio istraživačkog procesa (prijedlog edicije) ili rezultat već završenog istraživačkog procesa i osmišljenog umjetničkog koncepta (edicija).

Zidne Novine vidljivi su dio kontinuiranog istraživanja Bacača Sjenki o promišljanju grada, javnom i privatnom prostoru, urbanitetu, suživotu i identitetu.

Tko mogu biti predlagači projekata:
Poziv je otvoren za sve, ali i za vizualne, odnosno novomedijske umjetnice/umjetnike, za istraživače/ice humanističkog i društvenog smjera (etnologija, sociologija, filozofija, politologija, urbana i kulturna teorije, urbana geografija i antropologija), odnosno za interdisciplinarne autorske timove s obzirom da Zidne Novine komuniciraju podjednako i tekstom i slikom. Biti će prihvaćeni i inovativni prijedlozi bazirani na humanističkom pristupu istraživanju grada koji traže (osim obaveznog osnovnog vizualnog prijedloga) i daljnju razradu u oblikovanju.
Prioritet su ideje koje sadrže „realističan“ potencijal za izvedbu ili daljnje istraživanje, kao i razvoj za buduću implementaciju.


Posebna napomena: Članovima ULUPUH-a i  HDD-a izlaganje u okviru projekta Zidne Novine računa se kao godišnja izložba za status samostalnog umjetnika.


Smjernice natječaja:

Tematske smjernice:
Zidne novine su tematski usmjerene na urbane fenomene kao i efemernost urbane svakodnevnice, nove memorijske urbane mape, na mikro i makromemorijske narative vezane uz područja oko samih kaslića ili su pak kao memorijske vizure ili vizionarske perspektive usmjerene u druga mjesta, druge svjetove i druga vremena. Tematski se također referiraju i ka složenijim pitanjima transformacije grada, kao i preispitivanju politike sjećanja, svakodnevnog političkog djelovanja te medijske prisutnosti u javnom prostoru.

Metodološke smjernice:
Zidne Novine promiču i podržavaju dokufikcijski pristup kroz gore navedene tematske smjernice, te razvijaju modele hipertekstualnog iščitavanja grada, alternativnih kartografija, konstrukcije mjesta sjećanja i taktike konstrukcije kolektiviteta.

Što tražimo od predlagatelja:

Cjeloviti, interdisciplinarni autorski koncept edicije Zidnih Novina unutar kojeg se svaka od 8 lokacija zidnih ormarića/kaslića Zidnih Novina tretira kao samostalna sadržajna jedinica unutar predložene sadržajne (konceptualne) cjeline.

Link na googlemaps lokacija ormarića/kaslića: OVDJE

Što prijava mora uključivati:

 • naslov rada/projekta
 • kratko tekstualno obrazloženje autorske teme, koncepcije i motivacije - do 90 riječi
 • opis projekta – do 300 riječi
 • vizualno oblikovanje idejnog rješenja (skice/crteži, grafički prilozi  idejnog rješenja – crtež/skice mogu biti crtani ručno i/ili na računalu) u pdf, jpg ili drugom grafičkom formatu - najviše 10 stranica
 • metodologija rada: obrazloženje istraživačkog procesa razrađeno po fazama uključujući izvore i metode – ako se radi o već završenom istraživanju opis pojedinih faza; ako se radi o istraživanju koje tek treba uslijediti nužno je navesti sve faze detaljno, očekivane rezultate, detaljan akcijski i terminski plan – do 1500 riječi
 • modus prezentacije rada/edicije (vrsta medija i njegov izvedbeni potencijal) – do 100 riječi
 • opis ciljane skupine autorske edicije – do 100 riječi
 • životopis autora/ice projekta/edicije; opis tima projekta/edicije (način suradnje) – do 150 riječi
LINK NA ON-LINE PRIJAVNICU: OVDJE

Prijava može uključivati:
 • Suradnju projekta sa lokalnom zajednicom (građani, mjesni odbori, škole i institucije koje gravitiraju pojedinom ormariću/kasliću/zoni, itd.)
 • Projektne prijedloge koji na duhovit i inovativan način žele privući pogled i pažnju prolaznika – oblikovanjem, sadržajnom inovativnošću, specifičnim uvidom, događajnošću koja je dio edicije/projekta, ili korištenjem novih tehnologija.
 • Nisu isključeni projekti koji se žele "proširiti" u druge prostore, medije ili partnerstva.
Link na dimenzije 8 kaslića ormarića: OVDJE 

Posebna napomena: autorske prijave bez predložene vizualne razrade (barem jednog od ormarića/ kaslića) smatrat će se nepotpunim (mogućnosti prezentacije: skica/crtež, kolaž, animacija, itd.).

Produkcija:

Produkciju (u nastavku detaljno opisano) odabranih edicija pokrivaju Bacači sjenki, a odabrani/e autori/ce (autorska grupa) bit će honorirani sa 600 € bruto po pojedinom autorskom projektu. Od autora (autorske grupe) se očekuje da samostalno i o svom trošku provedu proces istraživanja kao i grafičku/vizualnu obradu/prezentaciju natječajnog rada.

Produkcija obuhvaća:
 • rad uredništva sa autorima na doradi predložene edicije te suradnju na konceptualizaciji projekta; 
 • pomoć u administriranju projekta i pomoć u organizaciji istraživanja: pomoć u traženju dodatne stručne pomoći ili ekspertize; tisak i postavku kompletne edicije;
 • kompletan PR edicije: konferencija za press i predstavljanje edicije, tisak letka edicije ili knjižice, slanje poziva medijima te obavijesti na našu mejling listu od preko 6000 adresa;
 • po dogovoru fotografiranje ili obradu fotografija za ediciju; nabavku rekvizite ili dodatne opreme za ediciju;
 • u iznimnim slučajevima: ko-dizajn edicije;
 • za autore izvan Zagreba produkcija obuhvaća i:  boravak u Zagrebu do 10 dana za pripreme na lokacijama - u iznimnom slučaju Bacači će pokriti i troškove puta ili pomoći oko dodatnog nalaženja sredstava za taj put);

Igor Kuduz, Leila Topić, Mare Šuljak, Sandra Uskoković i Boris Bakal

Uredništvo ZN/ZP 2015.: 
Boris Bakal, Mare Šuljak, Sandra Uskoković.

Važna napomena:
Odluka o odabranim projektima je konačna i nažalost nismo u mogućnosti ulaziti u korespodenciju na temu neprihvaćenih projekata zbog velikog broja pristiglih prijava.Potpore projektu Zidne Novine i Bacačima Sjenki:

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske (trogodišnja projektna potpora)
Zaklada Kultura Nova
Nacionalna Zaklada za razvoj civilnog društva
Ured za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba

No comments: